Consortium Creatief Vakman

Het Consortium Creatief Vakman is een samenwerkingsverband tussen drie mbo-vakscholen en het bedrijfsleven dat in Nederland de kwaliteit van de Mbo-opleiding “Creatief Vakman” wil borgen en ontwikkelen.

Consortium Creatief Vakman Het Consortium Creatief Vakman spant zich in om de kwaliteit van het vakonderwijs en examens van de opleiding en de samenwerking met het beroepenveld te optimaliseren. Het Consortium wil er ook aan bijdragen Creatief Vakman een eigen gezicht te geven.  De kwalificatie Creatief Vakman is onder andere ontstaan vanuit signalen dat veel atelierberoepen dreigen verloren te gaan. Bij de opleiding staat het ontwikkelen van eigentijds vakmanschap centraal, gebaseerd op creatief ontwerp. Eigentijds vakmanschap wordt bewerkstelligd door innovatieve technieken in het lesprogramma op te nemen en studenten ook uit te dagen om te werken met materialen en technieken die nieuw voor ze zijn.  De drie vakinstellingen Hout- en Meubileringscollege, SintLucas en Cibap bieden ieder de opleiding Creatief Vakman aan. In 2017 hebben ze samen met de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de Branchevereniging Mode Ambachten en de Nederlandse Hoedenvereniging, het Consortium Creatief Vakman opgericht. Dit is een begin, het Consortium zoekt samenwerking met meer vertegenwoordigers van de atelierberoepen om de inhoud van de opleiding relevant en toekomstbestendig te kunnen houden. Bekijk hier het servicedocument Consortium Creatief vakman: http://creatiefvakman.nl/index.php/servicedocumenten/