Consortium Creatief Vakman

Het Consortium Creatief Vakman is een samenwerkingsverband tussen drie mbo-vakscholen en het bedrijfsleven dat in Nederland de kwaliteit van de Mbo-opleiding “Creatief Vakman” wil borgen en ontwikkelen.

Consortium Creatief Vakman

Het Consortium Creatief Vakman spant zich in om de kwaliteit van het vakonderwijs en examens van de opleiding en de samenwerking met het beroepenveld te optimaliseren. Het Consortium wil er ook aan bijdragen Creatief Vakman een eigen gezicht te geven. 

De kwalificatie Creatief Vakman is onder andere ontstaan vanuit signalen dat veel atelierberoepen dreigen verloren te gaan. Bij de opleiding staat het ontwikkelen van eigentijds vakmanschap centraal, gebaseerd op creatief ontwerp. Eigentijds vakmanschap wordt bewerkstelligd door innovatieve technieken in het lesprogramma op te nemen en studenten ook uit te dagen om te werken met materialen en technieken die nieuw voor ze zijn. 

De drie vakinstellingen Hout- en Meubileringscollege, SintLucas en Cibap bieden ieder de opleiding Creatief Vakman aan. In 2017 hebben ze samen met de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de Branchevereniging Mode Ambachten en de Nederlandse Hoedenvereniging, het Consortium Creatief Vakman opgericht. Dit is een begin, het Consortium zoekt samenwerking met meer vertegenwoordigers van de atelierberoepen om de inhoud van de opleiding relevant en toekomstbestendig te kunnen houden. 

Agendapunten van het Consortium Creatief Vakman: 

  • Zoeken naar mogelijkheden om bedrijven/ZZP’ers te compenseren voor de tijd die ze investeren om bij te dragen aan de inhoud van de servicedocumenten. 
  • Voor de ZZP’ers die stage verlenen wordt gezocht naar een reële compensatie van de begeleidingsuren, wanneer die een bedreiging vormen voor de eigen exploitatie. 
  • Monitoren van (in oprichting zijnde) brancheopleidingen/masters, of andere opleidingen waarmee de gediplomeerde Creatief Vakman zich verder kan verdiepen; met name op het gebied van techniek en materiaal.

De organisatie van het consortium bestaat uit: 

  • Een overkoepelend projectleider: mevrouw S. van den Wildenberg. 
  • Een stuurgroep bestuurders: Mevrouw C. Zandbergen namens Cibapde heer F. Veringa namens HMC en de heer R. Rabelink namens SintLucas, 
  • Projectteam Projectleiders Consortium Creatief Vakman vanuit de drie vakinstellingen: mevrouw A. Post namens Cibap, mevrouw S. Rietveld namens HMC en mevrouw S. van den Wildenberg namens SintLucas.
  • de Nederlandse Vakgroep Keramisten, de Branchevereniging Mode Ambachten en de Nederlandse Hoedenvereniging ondersteunen het Consortium en het onderwijs van Creatief Vakman inhoudelijk en hebben daartoe het convenant van het Consortium Creatief Vakman mede ondertekend.