Verankering kleinschalig specialistisch vakmanschap

In opdracht van het Meld- en expertisepunt is onderzoek gedaan naar de duurzame verankering van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Met het onderzoek is in kaart gebracht wat de noodzakelijke bouwstenen zijn voor het duurzaam organiseren van het kleinschalig specialistisch vakmanschap.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Turf en Ruud Baarda Advies (Rba). Op 5 juni is het rapport gepresenteerd voor vertegenwoordigers van roc’s, vakscholen, aoc’s, brancheorganisaties, OCW, MKB Nederland, MBO Raad en FNV. Onderzoekers Eva Voncken en Ruud Baarda presenteerden hun bevindingen.

Alertheid en aandacht

In het onderzoekrapport ‘Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over?’ zijn verschillende casussen onder de loep genomen. Er is geïnventariseerd welke bouwstenen bijdragen aan de continuïteit van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. De belangrijkste conclusie is dat continue alertheid en aandacht vereist is om de kleinschalige specialistische opleidingen en beroepen te behouden. Om de continuïteit te waarborgen, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • goede (beleids)maatregelen zijn genomen, maar aandacht voor implementatie en uitvoering is nodig
  • echte stabiele basis ontbreekt nog steeds: positie van kleinschalige opleidingen vraagt groot assertief en corrigerend vermogen
  • ambassadeurs en medestanders zijn op alle niveaus nodig
  • organiseren van structurele aandacht voor specialistisch vakmanschap blijft noodzakelijk
  • ruimte voor ontwikkeling en innovatie van specialistisch vakmanschap is van cruciaal belang
  • werk aan goede positionering van vakmanschap in de beroepskolom
  • netwerken en digitale communities als motor
  • een centrale rol voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Toekomstbestendig organiseren

Tijdens de presentatie bleek dat iedereen het belang van het behouden van het kleinschalig specialistisch vakmanschap inziet. En met een eventuele krimp van het aantal mbo-studenten, komen er waarschijnlijk meer kleinschalige opleidingen bij. Des te belangrijker een centraal coördinatiepunt met kennis en expertise is. Ook kwam tijdens de bijeenkomst naar voren dat het verkrijgen van goede arbeidsmarktgegevens van deze beroepsgroepen een belangrijk aandachtspunt is. Het centraal coördinatiepunt kan hierin ondersteunen. Door een structurele inbedding van deze activiteiten kunnen kleinschalige opleidingen uit de overlevingsstand komen en kan gebouwd worden aan het duurzaam organiseren van deze opleidingen.

Bekijk het rapport

Het onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd voor het toekomstbestendig organiseren en verankeren van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Wilt u het rapport toegestuurd krijgen? Neem contact op met Nora Dal via N.Dal@s-bb.nl.

Maaike Duijvekam uit Leiden doet een opleiding creatief vakman, met als specialisatie tassen. „Beste keuze die ik ooit heb gemaakt.”

Foto Niels Blekemolen